Rasmussen Eiendom er en del av Strømberg Gruppen og er en betydelig aktør i eiendomsmarkedet med sitt utleieareal på 100 000 m² og sine ca 50 leietagere.

 

Rasmussen Eiendom fokuserer på service for leietagerne og setter derfor inn store ressurser på vedlikehold, videreutvikling og utbygging av nye prosjekter.

Vi har tilpasset organisasjonen slik at vi på en effektiv og god måte skal kunne drive våre pågående og framtidige prosjekter videre, samtidig som vi på best mulig måte ivaretar våre leietageres behov.

Vi har styrket vår bygningstekniske kompetanse og vi har utvidet avdelingen for drift- og vedlikehold slik at vi besitter den nødvendige kunnskapen som kreves i årene som kommer.

Fornøyde leietagere er et av hovedmålene til eiendomsselskapene og gjennom å satse på dette ser vi at svært få leietagere går ut av kontrakten etter endt kontraktstid. Dette, sammen med at vi har en stabil utleiegrad på ca. 100 %, forteller oss at vi er på rett vei.

Rasmussen Eiendom har hatt en jevn og fin vekst de senere år, dels som følge av kjøp av næringseiendommer og dels som følge av egne nybygg. 

Rasmussen Eiendom AS består i dag av følgende datterselskap:
Fjøsangerveien 68 AS, Fjøsangerveien 70A AS, Rasmussen Eiendom Åsane AS, Heiane 4AS, Kanalveien 52c AS, Kanalveien 11 AS, Kanalveien 7 AS, SIAS Eiendom AS, Blakstadheia Næringspark 1 AS og Drift og Eiendomsforvaltning AS.

Bygningsmassen består for det meste av nye bygg. Noen bygg har vi bygget selv og andre bygg har vi kjøpt, men felles for dem alle er at de er i meget god stand. Godt vedlikeholdte bygg er viktig for oss, da det er helt nødvendig for å kunne oppnå vårt mål om mest fornøyde leietagere. Det fører også til at vi har langsiktige kontrakter med disse leietagerne. Dette er en av årsakene til at vi umiddelbart etter kjøp av nye eiendommer, igangsetter omfattende utbedrings- og oppgraderingsarbeid slik at også disse byggene blir moderne og tidsriktige i forhold til hva leietagere i dag forventer og krever til sin drift.

Drift og Eiendomsforvaltning AS har kontroll med vedlikeholdet av eiendommene våre. Det er 4 ansatte i Drift og Eiendomsforvaltning AS og selskapet har ansvaret for det daglige vedlikeholdet av Rasmussen Eiendom sine eiendommer. Vi tilbyr også drifts- og vedlikeholdstjenester til andre eiendomsselskap.