Rasmussen Eiendom

Erik Lie
Erik Lie

Daglig leder
Mobil: 408 33 366

erik.lie@rasmussen-eiendom.no

Eirik Damsgård Andersen

Teknisk Sjef
Mobil: 478 62 782

eida@rasmussen-eiendom.no

JSRykkel-portrett
Jon Sivert Rykkel

Markedssjef
Mobil: 47 05 52 08

jon.rykkel@rasmussen-eiendom.no

Aud Karin Hammer
Aud Karin Hammer

Økonomi
Mobil: 95 19 54 49

akh@rasmussen-eiendom.no

Christine Sæbø Berntsen

Økonomi
Mobil: 41 66 39 11

csb@rasmussen-eiendom.no

Drift og Eiendomsforvaltning 

Egil Landsvik
Egil Landsvik

Driftsleder
Mobil: 95  11 92 51

egil@def.no

Inge Svenskberg
Vaktmester
 
Andreas Sotnak
Vaktmester
 
Arvid Boland
Vaktmester