RASMUSSEN EIENDOM

-en del av Strømberg Gruppen

Ledige lokaler

1000 kvm lokaler i byggets toppetasje ledig for utleie

1800 kmv lokaler til leie i ærverdige Tollboden

Om oss

Rasmussen Eiendom fokuserer på service for leietagerne og setter derfor inn store ressurser på vedlikehold, videreutvikling og utbygging av nye prosjekter.

Vi har tilpasset organisasjonen slik at vi på en effektiv og god måte skal kunne drive våre pågående og framtidige prosjekter videre, samtidig som vi på best mulig måte ivaretar våre leietageres behov.

Vi har styrket vår bygningstekniske kompetanse og vi har utvidet avdelingen for drift- og vedlikehold slik at vi besitter den nødvendige kunnskapen som kreves i årene som kommer.

Strømberg gruppen

Strømberg Gruppen AS ble stiftet et i 1998 og er siden blitt betydelig utvidet. Konsernet er en av Bergens største virksomheter målt etter omsetning.

Strømberg Gruppen sin kjernevirksomhet er forhandlervirksomhet og verkstedsdrift for Volvo lastebiler og busser, eiendomsutvikling, produksjon og salg av lastebilpåbygg, transportrelatert utstyr og handelsvarer. I tillegg kommer bybane-busser, investering, sand og shipping.

Logo for Strømberg Gruppen