Drift og Eiendomsforvaltning AS har kontroll med vedlikeholdet av eiendommene våre.

Det er 4 ansatte i Drift og Eiendomsforvaltning AS og selskapet har ansvaret for det daglige vedlikeholdet av Rasmussen Eiendom sine eiendommer.

Vi tilbyr også drifts- og vedlikeholdstjenester til andre eiendomsselskap.