Logo for Rasmussen Eiendom

Nytt bygg Kanalveien 52

Det er planlagt en utvidelse av Kanalveien 52.