Prosjekt

Her kan du se våre pågående prosjekt: 

Kanalveien 52

Sammen med LAB Eiendom AS har vi et spennende prosjekt under
planlegging i Kanalveien. Prosjektet er organisert i et eget aksjeselskap kalt
Kanalveien utbygging AS.

Etter planen skal det bygges et 8000 kvadratmeter stort næringsbygg
på eiendommen. Med sentral beliggenhet på Mindemyren er bygget ideelt plassert
i forhold til infrastruktur. Den nye bybane-traséen mot Fyllingsdalen vil få et av sine stopp like utenfor bygget i Kanalveien. 

Det vil også bli ført opp leiligheter på eiendommen i regi
av LAB Eiendom.

For tiden jobbes det med reguleringsplan for området. 

Under kan du se bilde fra prosjektet: