Rasmussen Eiendom er en del av Strømberg Gruppen og er en betydelig aktør i eiendomsmarkedet med utleieareal på 100 000 m² og ca. 50 leietagere.

I Rasmussen Eiendom fokuserer vi på service for leietagerne. Vi setter derfor inn store ressurser på vedlikehold, videreutvikling og utbygging av nye prosjekter.

Rasmussen Eiendom er en del av Strømberg Gruppen og er en betydelig aktør i eiendomsmarkedet med sitt utleieareal på 100 000 m² og sine ca 50 leietagere.
Rasmussen Eiendom fokuserer på service for leietagerne og setter derfor inn store ressurser på vedlikehold, videreutvikling og utbygging av nye prosjekter.