Virusvarsel: De siste dagene har vi sett at ransomware/løsepengevirus oppgir Rasmussen Gruppen som avsender av falske epostfakturaer.
Rasmussen Eiendom AS sender ikke faktura/purringer via dropbox eller zip fil. Dersom du mottar en faktura/purring på e-post som ser ut til å være fra oss, må e-posten slettes og ikke åpnes. Ta kontakt med din IT-avdeling for videre hjelp.
Rasmussen Gruppen AS har ingenting med oss å gjøre.

Rasmussen Eiendom er en del av Strømberg Gruppen og er en betydelig aktør i eiendomsmarkedet med sitt utleieareal på 90 000 m² og sine ca 50 leietagere.

Rasmussen Eiendom fokuserer på service for leietagerne og setter derfor inn store ressurser på vedlikehold, videreutvikling og utbygging av nye prosjekter.

Rasmussen Eiendom er en del av Strømberg Gruppen og er en betydelig aktør i eiendomsmarkedet med sitt utleieareal på 90 000 m² og sine ca 50 leietagere.
Rasmussen Eiendom fokuserer på service for leietagerne og setter derfor inn store ressurser på vedlikehold, videreutvikling og utbygging av nye prosjekter.

6.ooo m2 handelsbygg med attraktiv beliggenhet ledig i Bergen (Åsane)6.ooo m2 handelsbygg med attraktiv beliggenhet ledig i Bergen (Åsane)


6.ooo m2 handelsbygg med attraktiv beliggenhet ledig i Bergen (Åsane)

Kontakt:
Rune Markussen

Daglig leder
Mobil: 90 78 74 78
rm@rasmussen-eiendom.no

6.ooo m2 handelsbygg med attraktiv beliggenhet ledig i Bergen (Åsane)


6.ooo m2 handelsbygg med attraktiv beliggenhet ledig i Bergen (Åsane)

Kontakt:
Rune Markussen

Daglig leder
Mobil: 90 78 74 78
rm@rasmussen-eiendom.no